Zapytanie ofertowe 85/02/2017/OP (Opole)

Opublikowano: 23.02.2017

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie ofertowe na wybór trenerów/rek lokalnych w Gminie Baborów w ramach projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Informujemy, że Zamawiający (Fundacja Aktywizacja) wprowadza zmiany w zapytaniu ofertowym z dnia 23 lutego 2017 r. nr 85/02/2017/OP poprzez dokonanie zmiany pkt 2) ust. 2 – opis przedmiotu zamówienia ( załącznik – aneks nr 1). Termin i miejsce składania i otwarcia ofert w związku z dokonaniem ww. zmiany ulega przedłużeniu o trzy dni robocze tj. do dnia 9 marca 2017 r. Tym samym zmianie ulega pkt 10. Zapytania ofertowego, w zakresie w jakim określa termin końcowy składania ofert.

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe cz 2

Aneks nr 1 do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
.

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami