Zapytanie ofertowe na wybór doradcy/czyi zawodowego/ej w ramach projektu Postaw na pracę.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.