Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na wybór trenera do przeprowadzenia kursu komputerowego w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy.

Szczegóły zapytania

Załączniki