Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu „Rekrutacja i selekcja pracowników” wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.02.2020r