Zapytanie ofertowe nr 72/03/2017/WCH (Warszawa)

Opublikowano: 03.04.2017

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu IT w ramach projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Pytania i odpowiedzi 04 04 2017
Pytania i odpowiedzi 05 04 2017
Pytania i odpowiedzi 06 04 2017
Pytania i odpowiedzi 10 04 2017

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami