Co wpływa na gotowość do podjęcia zatrudnienia wśród niepracujących osób z niepełnosprawnościami?

Fundacja Aktywizacja zrealizowała kolejne badanie dotyczące aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadzone badanie pokazuje działania, jakie podejmują osoby z niepełnosprawnościami w procesie przygotowywania się do wejścia na rynek pracy, ich motywacje i jej znaczenie dla poszukiwania pracy. Badanie pozwoliło na identyfikację barier oraz postaw, które utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia lub wydłużają proces aktywizacji zawodowej.

Przeprowadzono je wśród niepracujących klientek i klientów Fundacji, którzy są w procesie aktywizacji zawodowej powyżej 6-ciu miesięcy.

Dodatkowo przeprowadzono wywiady z 37 specjalistkami i specjalistami w Fundacji Aktywizacja, którzy podzielili się swoją opinią na temat sytuacji niepracujących klientek i klientów Fundacji oraz obserwowanych w codziennej pracy postaw wobec zatrudnienia.

W raporcie można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie czynniki wpływają na gotowość do poszukiwania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami?
  • Jakie postawy wobec aktywności zawodowej mają niepracujące osoby z niepełnosprawnościami uczestniczące w procesie aktywizacji zawodowej?
  • Jakie bariery i postawy utrudniają osobom z niepełnosprawnościami podjęcie zatrudnienia?

Link 1: Badanie do pobrania – Co wpływa na gotowość do podjęcia zatrudnienia wśród niepracujących osób z niepełnosprawnościami?

Link 2: pobierz ciekawe dane z badania w formie infografiki

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami