Premiera badania „Aktywizuj(my): Badanie potencjału organizacji pozarządowych w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”

Za nami intensywny czas badań! Poza badaniem pracodawców przeprowadziliśmy w ostatnich miesiącach również ogólnopolskie badanie potencjału organizacji pozarządowych w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

W tym unikatowym ze względu na podejmowaną problematykę i zasięg badaniu przeprowadzonym przez Fundację Aktywizacja wzięło udział 36 organizacji pozarządowych
zajmujących się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami z całej Polski. Badanie przeprowadzono w dniach 3 listopada 2022 r. – 2 lutego 2023 r.

Kluczowe wyniki badania:

  • ponad połowa organizacji pozarządowych (53%) posiada standardy swoich usług,
  • 89% podmiotów oferuje pracowniczkom i pracownikom możliwość podnoszenia swoich kompetencji zawodowych,
  • najczęściej wspierane przez NGO są osoby z niepełnosprawnością psychiczną (42%),
  • zdecydowana większość osób z niepełnosprawnościami, które są wspierane przez organizacje, podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (90%),
  • 50% organizacji wskazuje, że najczęściej pozyskuje od pracodawców dla osób z niepełnosprawnościami oferty pracy biurowej,
  • 78% organizacji zgłasza potrzebę stałego i stabilnego finansowania działań organizacji,
  • NGO są ważnym pracodawcą osób z niepełnosprawnościami – stanowią one średnio 27% zespołu pracowniczego badanych podmiotów.

W raporcie ujęto również rekomendacje skierowane do NGO, Publicznych Służb Zatrudnienia i administracji rządowej i samorządowej.

Link 1: raport do pobrania – Ogólnopolskie badanie potencjału organizacji pozarządowych w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Link 2: pobierz ciekawe dane z raportu w formie infografiki

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami