Wizerunek przyszłego pracodawcy z perspektywy osób z niepełnosprawnościami poszukujących pracy

Badanie, które zrealizowała Fundacja Aktywizacja ma na celu identyfikację kluczowych obszarów polityki różnorodności oraz elementów ogłoszeń o pracę, na jakie zawracają uwagę poszukujące pracy osoby z niepełnosprawnościami, a które kształtują wizerunek pracodawcy w ich oczach.

W badaniu staramy się odpowiedzieć na kluczowe pytania badawcze:

  • Na jakie informacje o miejscu pracy i pracodawcy zwracają uwagę poszukujące pracy osoby z niepełnosprawnościami?
  • Jakie elementy różnorodności w przyszłym miejscu pracy są dla nich ważne?

A także odpowiadamy na dodatkowe pytania badawcze:

  • Jakich informacji w ogłoszeniach o pracę poszukują osoby z niepełnosprawnościami?
  • Co powinno zawierać idealne ogłoszenie o pracę?
  • Na jakie informacje o pracodawcy zwracają uwagę poszukujące pracy osoby z niepełnosprawnościami?

W badaniu właściwym wykorzystano kilka technik badawczych. W celu zgromadzenia rzetelnych i dokładnych informacji zastosowano technikę ankiety CATI, zogniskowanego wywiadu grupowego oraz analizę danych zastanych. W badaniu udział wzięło 732 osoby z niepełnosprawnościami będące w procesie poszukiwania zatrudnienia.

Raport z badania zawiera także rekomendacje dla do wykorzystania w procesie zarządzania różnorodnością w miejscu pracy podzielone na poszczególne fazy i elementy rekrutacji, zatrudnienia oraz utrzymania w miejscu pracy.

Raport do pobrania

Infografika do pobrania

Odwiedź naszą strefę dla osób z niepełnosprawnościami

Szukasz pracy lub zastanawiasz się nad jej zmianą? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i pracować w wymarzonym zawodzie? A może cały czas szukasz swojego miejsca na rynku pracy?

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc, i dlaczego warto z nami współpracować.

Przejdź do strefy dla osób z niepełnosprawnościami