Zapytanie ofertowe nr 72/11/2013 (Bydgoszcz)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na wybór trenera/-ki samodzielności w Prabutach w województwie pomorskim. Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 71/11/2013 (Bydgoszcz)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na wybór trenera/-ki samodzielności w e-Centrum w Świeciu nad Osą w województwie kujawsko-pomorskim. Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 70/11/2013 (Bydgoszcz)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych i/lub artykułów cateringowych w Bydgoszczy. Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 69/11/2013 (Rzeszów)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowej i zaawansowanej obsługi komputera, Internetu oraz obsługi pakietu Office w e-Centrach na terenie woj. małopolskiego. Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 68/11/2013 (Rzeszów)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowej i zaawansowanej obsługi komputera, Internetu oraz obsługi pakietu Office w e-Centrach na terenie woj. podkarpackiego. Zapytanie ofertowe Załączniki Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 65/11/2013 (Łódź)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na wybór mentora/-ki do realizacji wsparcia w e-Centrum w Połańcu (woj. świętokrzyskie). Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 64/11/2013 (Łódź)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na wybór trenera/-ki samodzielności w e-Centrum w Połańcu (woj. świętokrzyskie). Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 63/11/2013 (Łódź)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na wybór mentora/-ki do realizacji wsparcia w e-Centrum w Drzewicy(woj. łódzkie). Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 62/11/2013 (Łódź)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na wybór trenera/-ki samodzielności w e-Centrum w Drzewicy (woj. łódzkie). Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 61/11/2013 (Łódź)

Fundacja Aktywizacja składa zapytanie ofertowe na wybór mentora/-ki do realizacji wsparcia w e-Centrum w Masłowie (woj. świętokrzyskie). Zapytanie ofertowe Załączniki