Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 07/06/2020/WN (Warszawa)

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu IT wraz z dostawą w ramach projektu „Gotowi do zmian II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Pytanie Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    

Zapytanie ofertowe nr 06/06/2020/OP (Opole)

Zapytanie ofertowe na wybór psychologa. Zapytanie ofertowe Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 05/06/2020/WN (Warszawa)

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu IT wraz z dostawą w ramach projektu „Gotowi do zmian II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe nr 3/06/2020/PO (Poznań)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla osoby z niepełnosprawnością: „Rejestrator medyczny” oraz egzaminu zewnętrznego.

Zapytanie ofertowe nr 4/06/2020/PO (Poznań)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla osoby z niepełnosprawnością: „Rejestrator medyczny” oraz egzaminu zewnętrznego.

Zapytanie ofertowe nr 02/06/2020/WN (Warszawa)

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu IT wraz z dostawą w ramach projektu „Gotowi do zmian II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe nr 01/06/2020/OP (Opole)

Zapytanie ofertowe na wybór psychologa do przeprowadzenia 302 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych, w tym przeprowadzanie Warsztatów Umiejętności Społecznych i Zawodowych w ramach projektu „Postaw na pracę” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe nr 01/05/2020/BG (Bydgoszcz)

Zapytanie ofertowe na wybór doradcy/czyi zawodowego/ej w ramach projektu Postaw na pracę.

Zapytanie ofertowe nr 03/04/2020/OP (Opole)

Zapytanie ofertowe na wybór doradcy/czyni zawodowego/ej

Zapytanie ofertowe nr 02/04/2020/OP (Opole)

Zapytanie ofertowe na wybór dwóch doradców/czyń zawodowych.