Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia informatycznego dla osób z niepełnosprawnością: „Podstawy obsługi komputera i Internetu, poziom I”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty