Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby realizacji warsztatów i szkoleń w ramach projektu „Gotowi do Zmian II” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.12.2019 r.