Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 16/08/2013 (Bydgoszcz)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na wybór trenera/-ki samodzielności w Miłoradzu, gm. Miłoradz, woj. pomorskie. Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 7/08/2013 (Białystok)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na na wybór trenerów do przeprowadzenia szkolenia „Pracownik administracyjno–biurowy” w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 6/08/2013 (Warszawa)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy tonerów wg specyfikacji. Szczegóły zapytania Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3  

Zapytanie ofertowe nr 12/08/2013 (Białystok)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na wybór trenera/-ki samodzielności w e-Centrum Szypliszki, działającym na obszarze gminy Szypliszki w województwie podlaskim. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 14/08/2013 (Białystok)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na wybór mentora/-ki w e-Centrum e-Centrum Szypliszki, działającym na obszarze gminy Szypliszki w województwie podlaskim. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 13/08/2013 (Białystok)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na wybór mentora/-ki w e-Centrum Wyszki, działającym na obszarze gminy Wyszki, w województwie podlaskim. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 11/08/2013 (Białystok)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na wybór trenera/-ki samodzielności w e-Centrum Wyszki, działającym na obszarze gminy Wyszki, w województwie podlaskim. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 9/08/2013 (Łódź)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na wybór mentora/-ki w Suchcicach, gm. Drużbice, powiat bełchatowski (woj. łódzkie). Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 8/08/2013 (Łódź)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na wybór trenera/-ki samodzielności w Suchcicach, gm. Drużbice, powiat bełchatowski (woj. łódzkie). Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 5/08/2013 (Łódź)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń z języka angielskiego w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Zapytanie ofertowe Załączniki