Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2013 (Bydgoszcz)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych do Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy. Szczegóły zapytania Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2013 (Bydgoszcz)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na wybór trenera do przeprowadzenia kursu komputerowego w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy. Szczegóły zapytania Załączniki

Zapytania ofertowe nr 9/07/2013 (Łódź)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na zakup mebli biurowych wraz z transportem, montażem i ustawieniem w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Szczegóły zapytania Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 8/07/2013 (Łódź)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni biurowej w Centrum Łodzi. Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytania ofertowe nr 10/07/2013 (Łódź)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi informatycznej w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Szczegóły zapytania Załączniki

Zapytanie (Opole)

W związku z realizacją projektu „E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z zapytaniem ofertowym na opracowanie graficzne dwóch bloków tematycznych (kursów) do platformy e-learningowej: KURS: Podstawy technologii internetowych KURS: Podstawy marketingu w Internecie Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 7/07/2013 (Poznań)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni biurowej w Poznaniu. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe nr 6/07/2013 (Wrocław)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu powierzchni biurowej we Wrocławiu. Szczegóły oferty Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe nr 05/07/2013 (Opole)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych do Oddziału w Opolu. Zapytanie ofertoweZałącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2013 (Rzeszów)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu powierzchni biurowej w Rzeszowie. Szczegóły zapytania Załącznik do zapytania