Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2013

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy na wyłonienie dostawcy 5 szt. identycznych projektorów multimedialnych wg poniższej specyfikacji. Szczegóły zapytania Załacznik nr 1 Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2013

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy 8 szt. identycznych kopiarek wielofunkcyjnych drukujących/kopiujących w kolorze wg poniższej specyfikacji. Szczegóły zapytania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 odpowiedź na zapytanie OFFimati

Zapytanie ofertowe nr 3/07/2013

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy 4 identycznych drukarek laserowych, monochromatycznych wg poniższej specyfikacji. Szczegóły zapytania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2  

Zapytanie ofertowe nr 4/07/2013

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy 107 szt. komputerów przenośnych oraz komputerów biurkowych wg poniższej specyfikacji. Szczegóły zapytania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 5/06/2013

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na usługę wykonanie oraz montaż mebli biurowych. Zapytanie Załączniki

Zapytanie – zakup mebli z transportem

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na zakup mebli biurowych wraz z transportem, montażem i ustawieniem w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Szczegóły zapytania Załącznik nr 1

Zapytanie Ofertowe (Opole)

W związku z realizacją projektu „E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie”, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup: komputerowej podpórki pod ramię o ergonomicznym kształcie dającym możliwość nieograniczonego wykonywania ruchów, ergonomicznej klawiatury ułatwiającej pisanie jedną, specjalistycznej myszy komputerowej typu trackball w rozmiarze umożliwiającym obsługę całą dłonią, specjalistycznego programu powiększająco-mówiącego, wyposażonego w polski syntezator (...)

Zapytanie ofertowe nr (Białystok)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie szkoleń z zakresu projektowania graficznego w ramach projektu „Studium projektowania graficznego i multimediów” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt relizowany jest w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej (...)

Zapytanie ofertowe nr 2/06/2013

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy 5 szt. identycznych projektorów multimedialnych. Szczegóły zapytania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe nr 1/06/2013

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza do składania ofert na wyłonienie dostawcy 8 szt. identycznych kopiarek wielofunkcyjnych drukujących/kopiujących w kolorze. Szczegóły zapytania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2