Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 3/05/2013 (Warszawa)

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu powierzchni biurowej w ramach projektu pn. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, w ramach Działania 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Podziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełna treść zapytania Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2013 (Bydgoszcz)

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu powierzchni biurowej w ramach projektu pn. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, w ramach Działania 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Podziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Pełna treść zapytania Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2013 (Opole)

Zapraszamy do składania ofert na zakup mebli biurowych używanych wraz z transportem, montażem i ustawieniem w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu. Szczegóły zapytania

Zapytanie ofertowe nr 1/04/2013 (Opole)

Zapraszamy do składania ofert na malowanie pomieszczeń w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu. Szczegóły zapytania

Zapytanie ofertowe (Opole)

W związku z realizacją projektu „E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwracamy się z zapytaniem ofertowym na opracowanie treści merytorycznej i metodycznej kursu „Podstawy technologii internetowych” do platformy e-learningowej. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr

Zapraszamy do składania ofert na realizację wdrożenia MS SharePoint. Szczegóły zapytania