Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2020/RZ (Rzeszów)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego komputerowego ,, Zarządzanie mediami społecznościowymi w ramach projektu „Gotowi do zmian II” Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2020/BG (Bydgoszcz)

Zapytanie ofertowe na wybór doradcy/czyni zawodowego/ej

Zapytanie ofertowe nr 6/12/2019RZ (Rzeszów)

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu ,,Postaw na pracę"

Zapytanie ofertowe nr 04/12/2019/RZ (Rzeszów)

Zapytanie ofertowe na usługę Cateringu w ramach projektu ,,Gotowi do zmian II"

Zapytanie ofertowe nr 5/12/2019/WCH (Warszawa)

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów spożywczych na potrzeby realizacji warsztatów i szkoleń w ramach projektu „Gotowi do Zmian II” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe nr 3/12/2019/PO (Poznań)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla osoby z niepełnosprawnością: „ECDL” oraz egzaminu zewnętrznego.

Zapytania o cenę nr 01/12/2019/WN

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego  w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON. Oferty należy przesyłać na adres e-mail: robert.jakubowski@aktywizacja.org.pl do dnia 10 grudnia 2019 r. do godz. 12:00. Załącznik: Zapytanie o cenę przygotowane wg wzoru będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Zakupów – punkt II. i III. do wypełnienia przez oferenta. Zapytanie o cenę Rozpoznanie ceny  

Zapytanie o cenę nr 01/12/2019/BI (Białystok)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na przeprowadzenie szkolenia zawodowego zewnętrznego pt. „Obsługa programu Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany” w ramach projektu pilotażowego „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON w wymiarze 36 godzin zegarowych dla 4 osób. Miejsce szkolenia: Ostróda. Termin przeprowadzenia szkolenia do 20.12.2019.  Ofertę należy przesłać na adres mailowy:   grazyna.kosinska@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia. Zapytanie o cenę

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019/PO (Poznań)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenie dla 1 osoby z niepełnosprawnością „ECDL” wraz z egzaminem certyfikującym w projekcie „Postaw na pracę” Zapytanie ofertowe Załączniki Informacja o unieważnieniu postępowania

Zapytanie o cenę nr 02/12/2019/PO (Poznań)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na zakup artykułów spożywczych dla oddziału w Poznaniu , w ramach projektu programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON na organizację warsztatu umiejętności zawodowych. Oferty należy złożyć w siedzibie Oddziału Fundacji Aktywizacja w Poznaniu ul. Poznańska 62/101 lub na adres mailowy: dorota.jewczuk@aktywizacja.org.pl  w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia. Zapytanie o cenę