Zapytania ofertowe

Zapytanie o cenę nr 01/12/2019/PO (Poznań)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na zakup i dostawę artykułów biurowych dla oddziału w Poznaniu , w ramach projektu programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON na organizację warsztatu umiejętności zawodowych. Oferty należy złożyć w siedzibie Oddziału Fundacji Aktywizacja w Poznaniu ul. Poznańska 62/101 lub na adres mailowy: gabriela.ott-kozlowska@idn.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia. Zapytanie o cenę

Zapytanie ofertowe nr 23/11/2019/WCH (Warszawa)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu „Obsługa programu CMS WordPress”wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego.

Zapytanie ofertowe nr 20/11/2019/OP Opole

Zapytanie ofertowe na realizację zewnętrznego szkolenia zawodowego na Trenera personalnego w ramach projektu pn. „Postaw na Pracę” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składam ofertę. Zapytanie ofertowe Załączniki Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe nr 19/11/2019/RZ (Rzeszów)

Zapytanie ofertowe na szkolenie zewnętrzne ,,OBSŁUGA KASY FISKALNEJ Z FAKTUROWANIEM" w projekcie Postaw na pracę.

Zapytanie o cenę nr 04/11/2019/BI (Białystok)

Fundacja Aktywizacja Oddział w Białymstoku ogłasza zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego wewnętrznego dla 1 osoby w ramach projektu pilotażowego „Praca-Integracja” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szkolenie pt. „Obsługa programu Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany” w wymiarze 36 godzin zegarowych. Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Legionowa 28 p. 601. Termin przeprowadzenia szkolenia do 20.12.2019. Ofertę należy (...)

Zapytanie o cenę nr 01/11/2019/BG (Bydgoszcz)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na przeprowadzenie szkolenia pt. „ Profesjonalny pracownik biurowy” w ramach projektu pilotażowego „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON w wymiarze 16 godzin zegarowych w Bydgoszczy. Szkolenie dla 3-7 uczestników w terminie 09.12.2019 do 10.12.2019 wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami oraz cateringu w postaci zimnych i ciepłych napoi oraz zimnych przekąsek. Ofertę należy przesłać na adres mailowy:   martyna.litwinow@aktywizacja.org.pl (...)

Zapytanie ofertowe nr 14/11/2019BI (Białystok)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia informatycznego dla osób z niepełnosprawnością: „Podstawy obsługi komputera i Internetu, poziom I” Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie o cenę nr 02/11/2019/PO (Poznań)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na zakup artykułów spożywczych dla oddziału w Poznaniu , w ramach projektu programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON na organizację warsztatu umiejętności zawodowych. Oferty należy złożyć w siedzibie Oddziału Fundacji Aktywizacja w Poznaniu ul. Poznańska 62/101 lub na adres mailowy: gabriela.ott-kozlowska@idn.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia. Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę 03/11/2019/BI (Białystok)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na wynajem sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia Warsztatu Umiejętności Zawodowych  w Elblągu dla 5-8 osób oraz zapewnienie poczęstunku w postaci ciastek, ciasta, ciepłych i zimnych napojów w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON. Termin: 28.11.2019. Czas trwania szkolenia: 9:00-14:00 (5 h). Wymagania: sala wyposażona w projektor multimedialny. UWAGA! Sala powinna być (...)

Zapytanie o cenę 02/11/2019/BI (Białystok)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na wynajem sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia Warsztatu Umiejętności Zawodowych  w Ostródzie dla 5-8 osób oraz zapewnienie poczęstunku w postaci ciastek, ciasta, ciepłych i zimnych napojów w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON. Termin: 27.11.2019. Czas trwania szkolenia: 9:00-14:00 (5 h). Wymagania: sala wyposażona w projektor multimedialny. UWAGA! Sala powinna być (...)